สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 4 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 18 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 30 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 1 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2 ตุลาคม 2562 61 61 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 ตุลาคม 2562 70 70 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22 ตุลาคม 2562 50 44 รายชื่อ
11 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู 27 สิงหาคม 2562 170 101 รายชื่อ
12 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู 6 สิงหาคม 2562 0 11 รายชื่อ
15 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู 12 กันยายน 2562 70 67 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 22 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 19 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 20 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู 20 สิงหาคม 2562 70 70 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 8 สิงหาคม 2562 114 113 รายชื่อ