สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีวิไล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 11 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ