สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากคาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 6 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 7 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 8 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 20 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 18 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ