สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 3 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ