สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองบึงกาฬ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 40 34 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 40 24 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 40 10 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 40 6 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 กันยายน 2562 45 39 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ