สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหัวตะพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 9 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 11 ตุลาคม 2562 30 20 รายชื่อ