สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 16 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 19 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ