สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปทุมราชวงศา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 8 สิงหาคม 2562 150 133 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 14 สิงหาคม 2562 250 146 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 11 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 12 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 18 กันยายน 2562 150 134 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 19 กันยายน 2562 200 156 รายชื่อ