สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชานุมาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 1 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 7 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 14 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 21 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 10 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 11 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 12 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 13 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 17 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 20 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 24 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 26 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 27 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 2 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 9 ตุลาคม 2562 50 31 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 16 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ