สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชานุมาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 1 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 7 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 14 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 21 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 10 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 11 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 12 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 13 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 17 กันยายน 2562 70 61 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 20 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 24 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 26 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 27 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 2 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 3 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 9 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 10 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 16 ตุลาคม 2562 160 151 รายชื่อ