สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 2 สิงหาคม 2562 44 38 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 6 สิงหาคม 2562 88 24 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 13 สิงหาคม 2562 92 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 25 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 26 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 27 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 30 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 9 ตุลาคม 2562 70 70 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 10 ตุลาคม 2562 70 60 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 31 ตุลาคม 2562 20 5 รายชื่อ