สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเนินสง่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า 24 กันยายน 2562 200 94 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า 25 กันยายน 2562 200 39 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 1 สิงหาคม 2562 50 34 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 6 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 27 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 29 สิงหาคม 2562 194 94 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 4 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 17 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 24 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 25 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
11 อบต.ตาเนิน 16 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
12 อบต.ตาเนิน 23 กันยายน 2562 100 16 รายชื่อ
13 อบต.รังงาม 25 กันยายน 2562 100 13 รายชื่อ
14 อบต.รังงาม 26 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ