สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภักดีชุมพล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 23 กันยายน 2562 100 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 24 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 12 ตุลาคม 2562 100 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 13 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอภักดีชุมพล 10 กันยายน 2562 122 12 รายชื่อ