สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภักดีชุมพล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอภักดีชุมพล 10 กันยายน 2562 122 13 รายชื่อ