สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคอนสาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 29 สิงหาคม 2562 150 96 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 30 สิงหาคม 2562 120 102 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 18 กันยายน 2562 120 114 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 19 กันยายน 2562 120 90 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 26 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 27 กันยายน 2562 5 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 4 ตุลาคม 2562 10 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 7 ตุลาคม 2562 10 2 รายชื่อ