สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก้งคร้อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 14 สิงหาคม 2562 100 87 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 15 กันยายน 2562 150 101 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 14 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2562 100 58 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ