สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแท่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดบ้านหนองดินดำ 28 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 23 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 24 กันยายน 2562 5 1 รายชื่อ
4 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 19 กันยายน 2562 44 17 รายชื่อ