สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูเขียว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 8 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 17 ตุลาคม 2562 35 35 รายชื่อ
3 อบต.ธาตุทอง 29 สิงหาคม 2562 58 58 รายชื่อ
4 อบต.ธาตุทอง 30 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
5 อบต.หนองคอนไทย 3 ตุลาคม 2562 35 4 รายชื่อ