สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทพสถิต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านไร่ 5 กันยายน 2562 0 66 รายชื่อ
2 บ้านบุ่งเวียน 14 ตุลาคม 2562 5 2 รายชื่อ
3 บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก 9 กันยายน 2562 92 92 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5 หอประชุม อบต.โป่งนก 15 กันยายน 2562 209 205 รายชื่อ
6 หอประชุม อบต.โป่งนก 21 กันยายน 2562 200 199 รายชื่อ
7 หอประชุม อบต.โป่งนก 24 กันยายน 2562 247 247 รายชื่อ
8 หอประชุม อบต.โป่งนก 27 กันยายน 2562 300 300 รายชื่อ
9 หอประชุม อบต.โป่งนก 11 ตุลาคม 2562 300 175 รายชื่อ
10 หอประชุม อบต.โป่งนก 12 ตุลาคม 2562 10 3 รายชื่อ
11 หอประชุม อบต.โป่งนก 17 ตุลาคม 2562 100 9 รายชื่อ
12 หอประชุม อบต.โป่งนก 19 ตุลาคม 2562 50 17 รายชื่อ
13 หอประชุม อบต.โป่งนก 23 ตุลาคม 2562 20 12 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 6 กันยายน 2562 92 92 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 9 กันยายน 2562 109 109 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 10 กันยายน 2562 108 108 รายชื่อ
17 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 12 กันยายน 2562 189 189 รายชื่อ
18 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 13 กันยายน 2562 67 67 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 14 กันยายน 2562 85 85 รายชื่อ
20 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 17 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
21 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 21 กันยายน 2562 8 8 รายชื่อ
22 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 8 ตุลาคม 2562 15 15 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 11 กันยายน 2562 90 86 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 16 กันยายน 2562 140 133 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 145 141 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 30 กันยายน 2562 0 124 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 1 ตุลาคม 2562 0 78 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2 ตุลาคม 2562 0 108 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 3 ตุลาคม 2562 0 77 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 4 ตุลาคม 2562 0 63 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 7 ตุลาคม 2562 0 59 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 8 ตุลาคม 2562 0 89 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 9 ตุลาคม 2562 0 63 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 15 ตุลาคม 2562 244 7 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 16 ตุลาคม 2562 350 34 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 17 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 18 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 19 ตุลาคม 2562 50 12 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 20 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 21 ตุลาคม 2562 50 37 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 6 กันยายน 2562 0 29 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 7 กันยายน 2562 0 92 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 11 กันยายน 2562 1 79 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 12 กันยายน 2562 0 60 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 73 72 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 14 กันยายน 2562 0 57 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 16 กันยายน 2562 102 4 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 17 กันยายน 2562 0 72 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 19 กันยายน 2562 138 7 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 20 กันยายน 2562 78 5 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 23 กันยายน 2562 0 3 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 24 กันยายน 2562 0 5 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 27 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 30 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 4 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 5 กันยายน 2562 77 77 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 9 กันยายน 2562 200 113 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 10 กันยายน 2562 150 95 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 15 กันยายน 2562 220 211 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 17 กันยายน 2562 62 83 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 19 กันยายน 2562 150 110 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 20 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 21 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 22 กันยายน 2562 210 200 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 26 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ