สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบำเหน็จณรงค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 22 สิงหาคม 2562 100 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 120 119 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 27 สิงหาคม 2562 120 113 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 150 115 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 120 120 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 สิงหาคม 2562 120 107 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 17 กันยายน 2562 150 107 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 20 กันยายน 2562 150 127 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 กันยายน 2562 150 117 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 กันยายน 2562 150 130 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 50 9 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 15 กรกฎาคม 2563 60 22 รายชื่อ