สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองบัวแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 2 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 9 สิงหาคม 2562 30 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 16 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 30 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 27 กันยายน 2562 30 14 รายชื่อ