สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกษตรสมบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 150 150 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 150 150 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 150 143 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 24 กันยายน 2562 150 146 รายชื่อ