สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคอนสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 19 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 27 สิงหาคม 2562 65 65 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 20 กันยายน 2562 62 62 รายชื่อ