สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านเขว้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 27 สิงหาคม 2562 200 22 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 28 สิงหาคม 2562 200 101 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 29 สิงหาคม 2562 200 24 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 1 กันยายน 2562 100 36 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 2 กันยายน 2562 100 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 3 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 25 กันยายน 2562 200 28 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 11 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 28 สิงหาคม 2562 100 98 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 29 สิงหาคม 2562 200 106 รายชื่อ