สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 6 สิงหาคม 2562 100 37 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 8 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 3 กันยายน 2562 300 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 กันยายน 2562 300 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 13 กันยายน 2562 200 167 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 250 246 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 20 กันยายน 2562 150 11 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 24 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 27 กันยายน 2562 300 121 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 3 กันยายน 2562 300 286 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 4 กันยายน 2562 300 109 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 24 กันยายน 2562 400 360 รายชื่อ