สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไทยเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ 18 กันยายน 2562 78 77 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ 25 กันยายน 2562 80 71 รายชื่อ