สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าติ้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 18 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 24 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 12 พฤศจิกายน 2562 200 86 รายชื่อ