สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมบ้านคำม่วง หมู่ที่๗ 6 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
2 ศาลาวัดบ้านทุ่งมน 5 กันยายน 2562 65 64 รายชื่อ
3 ศาลาวัดวัดบ้านโซงหมู่1 ต.ทุ่งมน 17 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 สิงหาคม 2562 50 38 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 10 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 20 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 27 สิงหาคม 2562 60 59 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 28 สิงหาคม 2562 70 70 รายชื่อ