สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดชุม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 10 กันยายน 2562 27 27 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 11 กันยายน 2562 27 26 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 17 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 18 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 24 กันยายน 2562 158 149 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 25 กันยายน 2562 157 153 รายชื่อ