สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำขุ่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 29 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 31 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 1 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 5 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 6 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 25 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 30 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 21 ตุลาคม 2562 100 200 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 29 ตุลาคม 2562 200 64 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 19 ธันวาคม 2562 0 1 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 23 ธันวาคม 2562 200 118 รายชื่อ