สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสว่างวีระวงศ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ 3 ตุลาคม 2562 15 15 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 25 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ