สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเหล่าเสือโก้ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 10 กันยายน 2562 100 47 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 24 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 4 ตุลาคม 2562 100 15 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 20 พฤศจิกายน 2562 200 13 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 3 ธันวาคม 2562 0 32 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 4 ธันวาคม 2562 200 65 รายชื่อ