สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาตาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 2 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 3 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 9 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 10 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 2 ตุลาคม 2562 45 45 รายชื่อ