สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาเยีย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 19 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 23 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 26 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 4 ตุลาคม 2562 125 121 รายชื่อ