สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งศรีอุดม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 11 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 9 ตุลาคม 2562 150 150 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 ตุลาคม 2562 150 150 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 14 ตุลาคม 2562 100 100 รายชื่อ