สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสิรินธร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 5 กันยายน 2562 150 128 รายชื่อ
2 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 20 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
3 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 10 ตุลาคม 2562 130 130 รายชื่อ
4 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 8 มกราคม 2563 21 21 รายชื่อ