สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสำโรง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตุลาคม 2562 51 48 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 2 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 9 ตุลาคม 2562 5 5 รายชื่อ