สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ไทร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 7 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 8 กันยายน 2562 150 149 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 9 กันยายน 2562 150 149 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 11 กันยายน 2562 0 4 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 2 ตุลาคม 2562 150 149 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 3 ตุลาคม 2562 200 199 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 6 ธันวาคม 2562 20 14 รายชื่อ