สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตาลสุม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 10 ตุลาคม 2562 26 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 11 ตุลาคม 2562 54 54 รายชื่อ