สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิบูลมังสาหาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 21 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
2 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระเว 7 ตุลาคม 2562 70 70 รายชื่อ
3 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ 12 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ