สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวารินชำราบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 3 ตุลาคม 2562 130 130 รายชื่อ