สรุปยอดห้องอบรม อำเภอม่วงสามสิบ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 6 สิงหาคม 2562 160 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 13 สิงหาคม 2562 160 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 20 สิงหาคม 2562 160 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 27 สิงหาคม 2562 160 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 5 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 10 กันยายน 2562 160 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 17 กันยายน 2562 160 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 24 กันยายน 2562 160 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 1 ตุลาคม 2562 160 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 8 ตุลาคม 2562 160 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 15 ตุลาคม 2562 160 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 22 ตุลาคม 2562 160 0 รายชื่อ