สรุปยอดห้องอบรม อำเภอม่วงสามสิบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 5 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 8 ตุลาคม 2562 160 160 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 15 ตุลาคม 2562 160 1 รายชื่อ