สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดข้าวปุ้น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 6 กันยายน 2562 81 81 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 7 ตุลาคม 2562 60 23 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 9 ตุลาคม 2562 37 37 รายชื่อ