สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตระการพืชผล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 8 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 5 กันยายน 2562 300 300 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 2 ตุลาคม 2562 152 149 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 3 ตุลาคม 2562 150 145 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 20 พฤศจิกายน 2562 10 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 20 มกราคม 2563 2 2 รายชื่อ