สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบุณฑริก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 30 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 14 พฤศจิกายน 2562 161 32 รายชื่อ