สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำยืน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 5 กันยายน 2562 400 395 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 6 กันยายน 2562 350 350 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 4 ตุลาคม 2562 450 450 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 5 ตุลาคม 2562 420 420 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 11 ตุลาคม 2562 200 200 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 16 มกราคม 2563 15 15 รายชื่อ