สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำยืน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอน้ำยืน 5 กันยายน 2562 400 395 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอน้ำยืน 6 กันยายน 2562 350 350 รายชื่อ