สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาจะหลวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 5 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 6 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 1 ตุลาคม 2562 200 200 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 2 ตุลาคม 2562 150 150 รายชื่อ