สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเดชอุดม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 6 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 12 สิงหาคม 2562 0 58 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 13 สิงหาคม 2562 60 33 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 15 สิงหาคม 2562 60 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 สิงหาคม 2562 0 59 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 20 สิงหาคม 2562 60 23 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 สิงหาคม 2562 60 9 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 3 กันยายน 2562 300 6 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 5 กันยายน 2562 300 196 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 7 กันยายน 2562 300 8 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 9 กันยายน 2562 200 25 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 10 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 11 กันยายน 2562 170 166 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 12 กันยายน 2562 300 32 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 กันยายน 2562 300 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 กันยายน 2562 300 32 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 26 กันยายน 2562 200 34 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 กันยายน 2562 280 225 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 1 ตุลาคม 2562 260 236 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 3 ตุลาคม 2562 250 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 10 ตุลาคม 2562 100 3 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 23 ตุลาคม 2562 80 235 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 30 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ