สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขมราฐ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 9 กันยายน 2562 102 102 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 10 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 2 ตุลาคม 2562 100 98 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 3 ตุลาคม 2562 101 101 รายชื่อ