สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโขงเจียม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 14 กันยายน 2562 150 149 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 15 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 4 ตุลาคม 2562 150 104 รายชื่อ