สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้านบ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกระโสบ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 21 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ