สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 100 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 100 79 รายชื่อ