สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 100 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 100 79 รายชื่อ